Juhatusse kandideerimine

Nõmme Õpilasesinduste Liidu juhatus 2013-2014

 

Tere, aktiivne Nõmme esindaja ja noor!

Nõmme Õpilasesinduste Liit otsib uusi aktiivseid kandideerima Nõmme Õpilasesinduste Liidu juhatusse

Kuulumine Nõmme Õpilasesinduste Liidu juhatusse annab Sulle võimaluse suunata ja juhtida Nõmme aktiivsete noorte tööd, korraldada üle-Nõmmelisi suurüritusi ja esindada Nõmme koole, omandada tohutult kogemusi ja koguda uusi hindamatuid tutvusi!

 Tule ja näita, et Sina oled just see, keda Nõmme Õpilasesinduste Liit vajab!

 

Järgnevalt Sulle kandideerimiseks vajalikku informatsiooni.

Nõmme Õpilasesinduste Liidu juhatus on organ, kes vastutab NÕELa igapäevase töö üle, koostab mõned üksikud dokumendid aasta jooksul, koordineerib aktivistide tööd ja vastutab NÕELa järjepidevuse eest. Juhatusse kandideerija peab olema õpilane, kes käib või on käinud mõnes Nõmme koolis.

Esimees:

Koordineerib juhatuse tööd ja koosolekuid

Koordineerib aktivistide tööd koos juhatusega

Viib läbi koosolekuid

Tegeleb koos juhatusega NÕELa rahaküsimustes

Koostab koos juhatusega: tegevuskava, eelarve ja viib muudatusi vastavalt vajadusele sisse põhikirja, kodukorda ja eetikakoodeksisse, mis on juba koostatud.

Tagab organisatsiooni järjepidevuse ja jätkusuutlikuse

Väljastama NÕELa tegevusega seotud kirju ja infot

Aseesimehed:

Koordineerib aktivistide tööd koos juhatusega

Viib läbi koosolekuid, juhul kui esimees ei saa kohal viibida

Tegeleb koos esimehega NÕELa rahaküsimustes

Koostab koos esimehega: tegevuskava, eelarve ja viib muudatusi vastavalt vajadusele sisse põhikirja, kodukorda ja eetikakoodeksisse, mis on juba koostatud.

Tagavad organisatsiooni järjepidevuse ja jätkusuutlikuse

 

Ära kahtle kandideerimisega, peale juhatuse üleandmist tehakse kõigile uutele ka põhjalik tutvustus sellest kuidas NÕELa juhatuses töö toimima peaks. Tutvutakse kõikide NÕELa dokumentidega ja vastatakse kõikidele tekkinud küsimustele. Ka eelnevalt tekkinud küsimustele vastame vähemalt 48 tunni jooksul, kui kirjutate aadressile lele@noel.ee

 

Kandideerimiseks:

1. Motivatsioonikiri (1a4, milles kirjeldad mis sind juhatusse kandideerima ajendas ja lühidalt millised on sinu eelnevad kogemused taolise töö ja NÕELaga)

2. Avaldus (kus märgid ära kas soovid kandideerida esimeheks või aseesimeheks)

 

Saada need hiljemalt 16. mai meiliaadressile lele@noel.ee

 

Üldkoosolek:

kus toimub juhatuse valimine toimub 18. mai 2013 Tallinna Pääsküla Gümnaasiumis. Kohapeal on kõigil kandidaatidel võimalus kuni 5 minutisele kõnele ja sama palju aega vastata küsimustele. Samuti on igale kandidaadile võimalik esitada poolt ja vastukõnesid. Hääletus toimub kahes voorus, kõigepealt valitakse esimees ja seejärel aseesimehed. Iga Nõmme kool saab saata 5 hääleõigusliku delegaati.

Ärge magage seda suurt võimalust maha!

 

Ilusat kevadet!

Nõmme Õpilasesinduste Liit

1 Comment

  1. Üldkoosolekust
    9. May 2013 @ 21:21

    […] Juhatusse kandideerimine […]