Valdeku 13, Tallinn (Nõmme Maja)
juhatus@noel.ee

Tallinna Osaluskohvik

Nõmme Õpilasesinduste Liit

Tallinna Osaluskohvik

1. novembril toimus Tallinna Osaluskohvik.

Pealinna noored kogunesid Nõmmel osaluskohvikusse Novembri esimestel päevadel leidsid üle Eesti aset noorte osaluskohvikud. Tallinna osaluskohvik toimus Nõmmel. Üritust korraldas Nõmme Õpilasesinduste Liit (NÕEL) koostöös Nõmme linnaosa valitsuse ning Eesti Noorteühenduste Liiduga.

Noorte osaluskohvikute idee on lihtne: tuua ühise arutelulaua ümber kokku noored, otsustajad ning kohaliku elu eestvedajad. Ühine eesmärk on arutleda aktuaalsete probleemide üle ning leida lahendusi. Osaluskohvikuid on Eesti Noorteühenduste Liidu eestvedamisel korraldatud juba 2011. aastast. Seekord olid need osa Erasmus Plussi projektist Noored Otsustajad, millega sooviti pakkuda 16–19-aastastele noortele üle Eesti kaasavat ja harivat kogemust seoses 2019. aasta riigikogu ning Euroopa Parlamendi valimistega.

NÕELa esimehe Karmen Vagula sõnul õnnestus pealinna osaluskohvik üllatavalt hästi, sest kohale tuli oodatust rohkem osalejaid ja diskussioon oli mõnel teemal nii elav, et oli lausa keeruline ajakavast kinni pidada. «Kahjuks ei tulnud kohale kõik registreerunud otsustajad (riigikogu liikmed), kelle osalus oleks noortele kindlasti palju rohkem juurde andnud. Samuti peame järgmisel korral rohkem rõhku panema ürituse reklaamile ja turundusele, sest eelregistreerunuid oli vähe. Siiski üllatusime positiivselt, kui ürituse hommikul oli Nõmme Maja aula rahvast täis,» rääkis Vagula. «Suurim diskussioon käis kohalike teemade üle, milleks olid e-õpe koolides ning noorte tegevusetus. E-õppel oli nii tuliseid vastaseid kui ka pooldajaid, kes jõudsid siiski ühisele järeldusele, et traditsiooniline õppetöö klassiruumis kaduda ei tohiks, aga vaheldust pakkuvaid õppevõimalusi e-keskkondades võiks siiski aeg-ajalt õpiprotsessi kaasata,» rääkis NÕELa esimees. Vagula sõnul tõid noored murekohtadena esile ka meedias palju kajastust saanud noortekampade ja turvalisuse teema. «Noored nõustusid, et probleemid algavad tihti kodust ning seetõttu ei piisa nende ennetamiseks tegelemisest vaid laste ja noortega, vaid harida tuleks ka lapsevanemaid ning pakkuda tuge ja nõu laste kasvatamisel,» ütles ta Projekt Noored Otsustajad sai teoks tänu Erasmus Plussi programmile, mida vahendab SA Archimedese Noorteagentuur.