Valdeku 13, Tallinn (Nõmme Maja)
juhatus@noel.ee

NÕEL kohtus õpilasesinduste juhatustega

Nõmme Õpilasesinduste Liit

NÕEL kohtus õpilasesinduste juhatustega

21. septembril toimus NÕELa juhatusel koosolek Nõmme koolide õpilasesinduste juhatustega. Koosolekult saadi palju ideid, mida arendada nii NÕELa kui ka koolide õpilasesinduste juures. Arutlusringidele lisaks valiti välja õpilasseminari koolituse teemad, et noored saaksid teadmisi just nendest valdkondadest, mille kohta palju õpilasesindustes ei räägita. Koosoleku eesmärk – kaardistada õpilasesinduste olukord koolides ning teha tutvust NÕELa ja Nõmme koolide õpilaesinduste vahel sai edukalt täidetud.